Bliv medlem

Bliv medlem af Resilience Lab Denmark og få mulighed for et tæt samarbejde med Resilience Lab Denmarks øvrige aktører, at bidrage til at arbejde med at udvikle og implementere løsninger for en mere modstandsdygtig fremtid for energi, vand og data.

Klik her og tilmeld 

 

Medlemmer:

Som medlemmer optages følgende, som gennem deres funktioner eller erhvervsudøvelse har en særlig interesse inden for Resilience Lab Denmark formål:

  • Kommuner
  • Offentlige og private virksomheder
  • Forsknings-, uddannelses- og videns institutioner
  • Forsyningsvirksomheder
  • Rådgivere 

 

Kontingentsatser satserne er pr. år

Koncept partnere

 

15.000 kr.

 

Virksomheder med over 10 ansatte

 

5.000 kr.

 

Virksomheder med op til 10 ansatte

 

1.000 kr.

 

Øvrige Forsknings-, videns- og undervisningsinstitutioner, Kommuner og Regioner samt Nationale og Internationale organisationer

 

 

5.000 kr.

 

 

Konceptpartnere:

Ønsker en virksomhed at blive konceptpartner skal der rettes henvendelse til sekretariatet. Herefter vil sekretariatet sørge for, at bestyrelses på sit først kommende bestyrelsesmøde behandler sagen om optagelse som konceptpartner.

Konceptpartnerne er virksomheder der ser Resilience Lab Denmark som en strategisk satsning og er villige til:

  • at stille viden til rådighed for Resilience Lab Denmark svarende til 50 timer/år
  • hvor det giver mening og hvor det ligger indenfor konceptpartnerens kompetenceområde at deltage i projekter under de vilkår projekterne traditionelt opererer under (det vil sige at man typisk for mellem 50 – 75% af timelønnen incl. pension for hver time der er arbejdet i projektet)

Pioneered by:

OK
Vi bruger cookies

Ved at benytte resiliencelabdenmark.dk accepterer du, at der anvendes cookies, som vi bruger for at forbedre din oplevelse af vores hjemmeside.